บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายอุทัย ไชยกลาง
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน :
ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อีเมล : 
uthai.c@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-950-2969

วุฒิการศึกษา : 

ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์