บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายพิตตินันท์ คำสา
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา(ครู คศ.2)ชำนาญการ
กลุ่มงาน :
ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อีเมล : 
phittinan.k@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
-

วุฒิการศึกษา : 

-
ข้อมูลเพิ่มเติม : 

 -