view : 2074 

ชื่อ-นามสกุล : 
นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน :
เผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
อีเมล : 
thongthip.s@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 

วุฒิการศึกษา : 

ข้อมูลเพิ่มเติม : 
Email : tongkas@hotmail.com
Tel : 02-288-5716
ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน