[x] ปิด
ICT Service OBEC@2018
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
Download

คลิกที่ชื่อเขตเพื่อ เรียกดู หรือพิมพ์ หรือ Download บัญชีจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ที่ รหัส สพป.
1 8101 สพป.กระบี่
2 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร
3 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
5 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
6 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
7 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
8 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
9 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
10 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
11 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
12 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1
13 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2
14 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3
15 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4
16 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5
17 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1
18 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2
19 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
20 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
21 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1
22 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2
23 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3
24 1801 สพป.ชัยนาท
25 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
26 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
27 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
28 8601 สพป.ชุมพร เขต 1
29 8602 สพป.ชุมพร เขต 2
30 5701 สพป.เชียงราย เขต 1
31 5702 สพป.เชียงราย เขต 2
32 5703 สพป.เชียงราย เขต 3
33 5704 สพป.เชียงราย เขต 4
34 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
35 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
36 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
37 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
38 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
39 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6
40 9201 สพป.ตรัง เขต 1
41 9202 สพป.ตรัง เขต 2
42 2301 สพป.ตราด
43 6301 สพป.ตาก เขต 1
44 6302 สพป.ตาก เขต 2
45 2601 สพป.นครนายก
46 7301 สพป.นครปฐม เขต 1
47 7302 สพป.นครปฐม เขต 2
48 4801 สพป.นครพนม เขต 1
49 4802 สพป.นครพนม เขต 2
50 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1
51 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2
52 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3
53 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4
54 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5
55 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6
56 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7
57 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
58 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
59 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
60 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
61 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1
62 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
63 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3
64 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1
65 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2
66 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1
67 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2
68 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3
69 5501 สพป.น่าน เขต 1
70 5502 สพป.น่าน เขต 2
71 3801 สพป.บึงกาฬ
72 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
73 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
74 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
75 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
76 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1
77 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2
78 7701 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
79 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
80 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
81 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
82 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1
83 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2
84 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3
85 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
86 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
87 5601 สพป.พะเยา เขต 1
88 5602 สพป.พะเยา เขต 2
89 8201 สพป.พังงา
90 9301 สพป.พัทลุง เขต 1
91 9302 สพป.พัทลุง เขต 2
92 6601 สพป.พิจิตร เขต 1
93 6602 สพป.พิจิตร เขต 2
94 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1
95 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2
96 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3
97 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1
98 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2
99 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
100 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
101 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
102 5401 สพป.แพร่ เขต 1
103 5402 สพป.แพร่ เขต 2
104 8301 สพป.ภูเก็ต
105 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1
106 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2
107 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3
108 4901 สพป.มุกดาหาร
109 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
110 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
111 3501 สพป.ยโสธร เขต 1
112 3502 สพป.ยโสธร เขต 2
113 9501 สพป.ยะลา เขต 1
114 9502 สพป.ยะลา เขต 2
115 9503 สพป.ยะลา เขต 3
116 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
117 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
118 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
119 8501 สพป.ระนอง
120 2101 สพป.ระยอง เขต 1
121 2102 สพป.ระยอง เขต 2
122 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1
123 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2
124 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1
125 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2
126 5201 สพป.ลำปาง เขต 1
127 5202 สพป.ลำปาง เขต 2
128 5203 สพป.ลำปาง เขต 3
129 5101 สพป.ลำพูน เขต 1
130 5102 สพป.ลำพูน เขต 2
131 4201 สพป.เลย เขต 1
132 4202 สพป.เลย เขต 2
133 4203 สพป.เลย เขต 3
134 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
135 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
136 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
137 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
138 4701 สพป.สกลนคร เขต 1
139 4702 สพป.สกลนคร เขต 2
140 4703 สพป.สกลนคร เขต 3
141 9001 สพป.สงขลา เขต 1
142 9002 สพป.สงขลา เขต 2
143 9003 สพป.สงขลา เขต 3
144 9101 สพป.สตูล
145 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
146 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
147 7501 สพป.สมุทรสงคราม
148 7401 สพป.สมุทรสาคร
149 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1
150 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2
151 1901 สพป.สระบุรี เขต 1
152 1902 สพป.สระบุรี เขต 2
153 1701 สพป.สิงห์บุรี
154 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1
155 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2
156 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
157 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
158 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
159 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
160 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
161 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
162 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1
163 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2
164 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3
165 4301 สพป.หนองคาย เขต 1
166 4302 สพป.หนองคาย เขต 2
167 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
168 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
169 1501 สพป.อ่างทอง
170 3701 สพป.อำนาจเจริญ
171 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1
172 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2
173 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3
174 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4
175 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
176 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
177 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1
178 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2
179 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1
180 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
181 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
182 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
183 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่ รหัส สพม.
184 8801 สพม.เขต 1
185 8802 สพม.เขต 2
186 8803 สพม.เขต 3
187 8804 สพม.เขต 4
188 8805 สพม.เขต 5
189 8806 สพม.เขต 6
190 8807 สพม.เขต 7
191 8808 สพม.เขต 8
192 8809 สพม.เขต 9
193 8810 สพม.เขต 10
194 8811 สพม.เขต 11
195 8812 สพม.เขต 12
196 8813 สพม.เขต 13
197 8814 สพม.เขต 14
198 8815 สพม.เขต 15
199 8816 สพม.เขต 16
200 8817 สพม.เขต 17
201 8818 สพม.เขต 18
202 8819 สพม.เขต 19
203 8820 สพม.เขต 20
204 8821 สพม.เขต 21
205 8822 สพม.เขต 22
206 8823 สพม.เขต 23
207 8824 สพม.เขต 24
208 8825 สพม.เขต 25
209 8826 สพม.เขต 26
210 8827 สพม.เขต 27
211 8828 สพม.เขต 28
212 8829 สพม.เขต 29
213 8830 สพม.เขต 30
214 8831 สพม.เขต 31
215 8832 สพม.เขต 32
216 8833 สพม.เขต 33
217 8834 สพม.เขต 34
218 8835 สพม.เขต 35
219 8836 สพม.เขต 36
220 8837 สพม.เขต 37
221 8838 สพม.เขต 38
222 8839 สพม.เขต 39
223 8840 สพม.เขต 40
224 8841 สพม.เขต 41
225 8842 สพม.เขต 42

  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  Internet โรงเรียน
    โรงเรียนทั้งหมด
    โรงเรียนในโครงการ UNiNet
    โรงเรียนในโครงการประชารัฐ
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  Download
 
คำสั่ง แก้ไขคณะกรรมการ cluster คำสั่ง สพฐ. ที่ 164/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
ข้อมูลสรุปจำนวนโรงเรียนและศูนย์ERIC ตามจำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ และหน่วยงาน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2563) ศธ 04005/ว 59 และ ว 60 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว 53 และ ว 54 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats