[x] ปิด
ICT Service OBEC@2018
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
Download
      หนังสือ ศธ 04005/ ว 708 อนุมัติการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 สพป. (แก้ไข อ้างถึงหนังสือ ศธ 04005/ว 707)
      หนังสือ ศธ 04005/ ว 708 อนุมัติการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 สพม.(แก้ไข อ้างถึงหนังสือ ศธ 04005/ว 707)
      สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีสรุปการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
กรณีจัดสรรเพิ่มเติม (2 เดือน)

      สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 บัญชีสรุปการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
กรณีที่ยังไม่ได้รับจัดสรร ในครั้งที่ 1 (9 เดือน)


คลิกที่ชื่อเขตเพื่อ เรียกดู หรือพิมพ์ หรือ Download บัญชีจัดสรร กรณีจัดสรรเพิ่มเติม 2 เดือน 198 เขต (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ที่ รหัส สพป.
1 8101 สพป.กระบี่
2 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
3 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
4 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
5 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
6 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
7 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
8 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
9 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
10 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1
11 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2
12 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3
13 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5
14 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1
15 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2
16 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
17 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
18 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1
19 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2
20 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3
21 1801 สพป.ชัยนาท
22 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
23 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
24 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
25 8601 สพป.ชุมพร เขต 1
26 8602 สพป.ชุมพร เขต 2
27 5701 สพป.เชียงราย เขต 1
28 5702 สพป.เชียงราย เขต 2
29 5703 สพป.เชียงราย เขต 3
30 5704 สพป.เชียงราย เขต 4
31 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
32 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
33 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
34 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6
35 9201 สพป.ตรัง เขต 1
36 9202 สพป.ตรัง เขต 2
37 2301 สพป.ตราด
38 6301 สพป.ตาก เขต 1
39 6302 สพป.ตาก เขต 2
40 2601 สพป.นครนายก
41 7301 สพป.นครปฐม เขต 1
42 7302 สพป.นครปฐม เขต 2
43 4801 สพป.นครพนม เขต 1
44 4802 สพป.นครพนม เขต 2
45 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1
46 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2
47 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5
48 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7
49 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
50 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
51 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
52 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
53 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1
54 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
55 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3
56 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1
57 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2
58 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1
59 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2
60 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3
61 5501 สพป.น่าน เขต 1
62 5502 สพป.น่าน เขต 2
63 3801 สพป.บึงกาฬ
64 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
65 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
66 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
67 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
68 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1
69 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2
70 7701 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
71 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
72 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
73 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
74 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1
75 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2
76 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3
77 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
78 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
79 5601 สพป.พะเยา เขต 1
80 5602 สพป.พะเยา เขต 2
81 8201 สพป.พังงา
82 9301 สพป.พัทลุง เขต 1
83 9302 สพป.พัทลุง เขต 2
84 6601 สพป.พิจิตร เขต 1
85 6602 สพป.พิจิตร เขต 2
86 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1
87 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2
88 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3
89 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1
90 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2
91 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
92 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
93 5401 สพป.แพร่ เขต 1
94 5402 สพป.แพร่ เขต 2
95 8301 สพป.ภูเก็ต
96 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1
97 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2
98 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3
99 4901 สพป.มุกดาหาร
100 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
101 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
102 3501 สพป.ยโสธร เขต 1
103 3502 สพป.ยโสธร เขต 2
104 9501 สพป.ยะลา เขต 1
105 9502 สพป.ยะลา เขต 2
106 9503 สพป.ยะลา เขต 3
107 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
108 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
109 2101 สพป.ระยอง เขต 1
110 2102 สพป.ระยอง เขต 2
111 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1
112 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2
113 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1
114 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2
115 5201 สพป.ลำปาง เขต 1
116 5202 สพป.ลำปาง เขต 2
117 5203 สพป.ลำปาง เขต 3
118 5101 สพป.ลำพูน เขต 1
119 5102 สพป.ลำพูน เขต 2
120 4201 สพป.เลย เขต 1
121 4202 สพป.เลย เขต 2
122 4203 สพป.เลย เขต 3
123 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
124 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
125 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
126 4701 สพป.สกลนคร เขต 1
127 4702 สพป.สกลนคร เขต 2
128 4703 สพป.สกลนคร เขต 3
129 9001 สพป.สงขลา เขต 1
130 9002 สพป.สงขลา เขต 2
131 9003 สพป.สงขลา เขต 3
132 9101 สพป.สตูล
133 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
134 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
135 7501 สพป.สมุทรสงคราม
136 7401 สพป.สมุทรสาคร
137 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1
138 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2
139 1901 สพป.สระบุรี เขต 1
140 1902 สพป.สระบุรี เขต 2
141 1701 สพป.สิงห์บุรี
142 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1
143 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2
144 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
145 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
146 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
147 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
148 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
149 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
150 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1
151 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2
152 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3
153 4301 สพป.หนองคาย เขต 1
154 4302 สพป.หนองคาย เขต 2
155 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
156 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
157 1501 สพป.อ่างทอง
158 3701 สพป.อำนาจเจริญ
159 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2
160 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4
161 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
162 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
163 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1
164 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1
165 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
166 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
167 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
168 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่ รหัส สพม.
169 8802 สพม.เขต 2
170 8803 สพม.เขต 3
171 8805 สพม.เขต 5
172 8806 สพม.เขต 6
173 8807 สพม.เขต 7
174 8808 สพม.เขต 8
175 8811 สพม.เขต 11
176 8812 สพม.เขต 12
177 8813 สพม.เขต 13
178 8814 สพม.เขต 14
179 8815 สพม.เขต 15
180 8817 สพม.เขต 17
181 8818 สพม.เขต 18
182 8819 สพม.เขต 19
183 8821 สพม.เขต 21
184 8822 สพม.เขต 22
185 8823 สพม.เขต 23
186 8824 สพม.เขต 24
187 8825 สพม.เขต 25
188 8826 สพม.เขต 26
189 8827 สพม.เขต 27
190 8828 สพม.เขต 28
191 8830 สพม.เขต 30
192 8831 สพม.เขต 31
193 8832 สพม.เขต 32
194 8833 สพม.เขต 33
195 8835 สพม.เขต 35
195 8836 สพม.เขต 36
197 8837 สพม.เขต 37
198 8840 สพม.เขต 40

คลิกที่ชื่อเขตเพื่อ เรียกดู หรือพิมพ์ หรือ Download
บัญชีจัดสรร กรณียังไม่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1
9 เดือน 23 เขต (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ที่ รหัสเขต สพป./สพม.
1 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
2 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4
3 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
5 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3
6 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4
7 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6
8 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
9 8501 สพป.ระนอง
10 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
11 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
12 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1
13 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3
14 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2
15 8804 สพม.เขต 4
16 8809 สพม.เขต 9
17 8810 สพม.เขต 10
18 8820 สพม.เขต 20
19 8829 สพม.เขต 29
20 8838 สพม.เขต 38
21 8839 สพม.เขต 39
22 8841 สพม.เขต 41
23 8842 สพม.เขต 42
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  Internet โรงเรียน
    โรงเรียนทั้งหมด
    โรงเรียนในโครงการ UNiNet
    โรงเรียนในโครงการประชารัฐ
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  Download
 
ศธ 04005/ว 197 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของ ศธ 04005/ว159
Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560
ศธ 04005/ว 159 ลว. 23 ก.พ. 60 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
Download คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Download รายชื่อโรงเรียน ตามหนังสือ ศธ 04005/ว 101
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(DLIT) 2559 ศธ 04005/ว 464
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(ทดแทน) 2559 ศธ 04005/ว 463
Download แบบฟอร์มการขอรับเครื่องบริจาค บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
หนังสือที่ ศธ 04005/ว135 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPv6
ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 104 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 แนวปฏิบัติการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats