[X] ปิด
   
 school Internet version 1.01   
  Home | ข้อมูลระดับเขต  | ข้อมูลระดับโรงเรียน  | ข้อมูลสรุปเน็ต 100% 
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด  29,637  โรง กรอกข้อมูลแล้ว 29,084  โรง [ 98.13 % ]
  ค้นหา : 
วันที่กรอกข้อมูล โรงเรียน สังกัด UNInet เช่าเอง ใช้ฟรี ไม่มี ต้องการดาวเทียม รายละเอียด
21 มี.ค. 2561   บ้านหนองผือ  สพป.มหาสารคาม เขต 2
21 มี.ค. 2561   เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี  สพม.เขต 15
21 มี.ค. 2561   บ้านกุดนาดีโนนลาน  สพป.มหาสารคาม เขต 2
21 มี.ค. 2561   บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์  สพป.มหาสารคาม เขต 2
21 มี.ค. 2561   บ้านเครือซูด  สพป.มหาสารคาม เขต 2
21 มี.ค. 2561   บ้านเหล่ากว้าง  สพป.มหาสารคาม เขต 2
21 มี.ค. 2561   มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา  สพป.หนองคาย เขต 1
21 มี.ค. 2561   บ้านตาลราษฎร์อุทิศ  สพป.นครพนม เขต 2
21 มี.ค. 2561   เมืองลีงวิทยา  สพม.เขต 33
21 มี.ค. 2561   นิคมพัฒนา2  สพป.นราธิวาส เขต 2
21 มี.ค. 2561   บ้านมะม่วงทอง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
21 มี.ค. 2561   สะบ้าย้อยวิทยา  สพม.เขต 16
21 มี.ค. 2561   บ้านห้วยกรุ  สพป.ชลบุรี เขต 3
21 มี.ค. 2561   วัดสุกรีย์บุญญาราม  สพป.ชลบุรี เขต 3
21 มี.ค. 2561   บ้านผาแบ่น  สพป.เลย เขต 1
21 มี.ค. 2561   อนุบาลปาย (เวียงใต้)  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
21 มี.ค. 2561   บ้านเหล่าพัฒนา  สพป.นครพนม เขต 2
21 มี.ค. 2561   บ้านกลาง  สพป.เลย เขต 1
21 มี.ค. 2561   ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
21 มี.ค. 2561   บ้านหัวแม่สุริน  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
21 มี.ค. 2561   ควนโดนวิทยา  สพม.เขต 16
21 มี.ค. 2561   ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑  สพป.เชียงราย เขต 3
21 มี.ค. 2561   สุรนารีวิทยา  สพม.เขต 31
21 มี.ค. 2561   บึงพะไล  สพม.เขต 31
21 มี.ค. 2561   บ้านนากะทืมโนนสะอาด  สพป.นครพนม เขต 2
21 มี.ค. 2561   บ้านมาบช้างนอน  สพป.ระยอง เขต 2
21 มี.ค. 2561   บ้านน้ำกร่อย  สพป.ระยอง เขต 2
21 มี.ค. 2561   ร้องกวางอนุสรณ์  สพม.เขต 37
21 มี.ค. 2561   วังชิ้นวิทยา  สพม.เขต 37
21 มี.ค. 2561   นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  สพม.เขต 37
 
หน้า 1/970
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ